Класическата китара във Варна има 50-годишна традиция, респектираща със своето развитие и постижения. Варненската китарна школа е известна с отлично подготвените си преподаватели и изпълнители, които печелят уважение в много национални и международни конкурси. Началото и развитието на класическата китара във Варна е свързано с редица китаристи, но най-голям принос за утвърждаването на китарното изкуство във Варна имат двамата доайени: Любен Хараламбиев и Никола Минев. Те са сред първите изпълнители на класическа китара и основатели на педагогическата традиция във Варна, оказала влияние на цялостното развитие на класическата китара в България.

      След създаването през 1979 г. на специалност „Класическа китара” в Средно музикално училище (Национално училище по изкуствата) „Добри Христов” – Варна, класическата китара навлиза в нов етап от професионалното си развитие. Сравнявайки и съревновавайки се с по-дълбоките традиции на останалите класически музикални инструменти, новата специалност има допълнителен стимул и благодатна почва за развитие. Тогава идват и първите успехи, които продължават и до днес.

     Сдружение „Приятели на класическата китара” – Варна е естествено продължение на „Общество на китаристите”, учредено в началото на 90-те години на XX век. Основната цел е популяризиране на класическата китара и възможност за по-лесно взаимодействие между преподаватели, школи, училища, университети, други институти и организации в страната и по света със сходни цели при организиране на програми и проекти, свързани с културен и образователен обмен.