2018 – Наградени участници от Варна

в XXII международен конкурс за класическа китара „Акад. Марин Големинов” – Кюстендил 

(2831 март 2018 г.)

 

Първа възрастова група

(Музикални училища)

Светомир Харизанов – Трета награда (преподавател: Марин Цачев)

Мария Димова – Поощрителна награда (преподавател: Севдалин Стефанов)

Теодор Коцев – Поощрителна награда (преподавател: Севдалин Стефанов)

Никола Найденов – Поощрителна награда (преподавател: Нели Недева)

Филип Нахабедян – Поощрителна награда (преподавател: Нели Недева)

 

Втора възрастова група

(Детски музикални школи)

Валери Станев – Първа награда (преподавател: Боян Дойчев)

Жаклин Гудева – Поощрителна награда (преподавател: Боян Дойчев)

 

Втора възрастова група

(Музикални училища)

Тимур Бакуревич – Поощрителна награда (преподавател: Нели Недева)

 

Пета група

(Музикални училища)

Станислав Стаматов – Трета награда (преподавател: Нели Недева)

Свилен Войчев – Трета награда (преподавател: Севдалин Стефанов)