2024 – Наградени участници от Варна

Първа възрастова група
(Музикални училища – до 11 год.)
Камен Пресолски (3б клас) – Трета награда (преподавател: Марин Цачев)
Атанас Цачев (3б клас) – Поощрителна награда (преподавател: Севдалин Стефанов)
Мария Тодорова (2б клас) – Поощрителна награда (преподавател: Севдалин Стефанов)

Втора възрастова група
(Музикални училища – до 14 год.)
Божана Радева (6б клас) – Първа награда (преподавател: Нели Недева)
Симеон Дечев (5а клас) – Втора награда (преподавател: Нели Недева)
Александра Хинкина (5а клас) – Поощрителна награда (преподавател: Севдалин Стефанов)

Трета възрастова група
(Музикални училища – до 17 год.)
Йоана Костадинова (10а клас) – Втора награда (преподавател: Севдалин Стефанов)

Четвърта група
(Музикални училища и академии – над 18 год.)
Виктория Парушева (11а клас) – Втора награда (преподавател: Севдалин Стефанов)

Пета група
(Свободна сцена на солиста)
Максим Христов (11а клас) – Първа награда (преподавател: Нели Недева)

Седма група
(Камерна музика)
Китарен дуо на НУИ „Добри Христов“ – Варна в състав: Йоана Костадинова и Филип Нахабедян (10 клас) – Първа награда (преподавател: Марин Цачев)