2010

              Любен Хараламбиев е един от инициаторите и дългогодишен художествен директор на традиционния музикален фестивал „Дни на класическата китара” – Варна, провеждан без прекъсване от 1987 година. През втората половина на месец март 2010 г., в рамките на „Дни на класическата китара” се проведе честване на неговата 80-годишнина.  Във връзка с това е представен и китарният сборник „Романс на спомена”. В него са включени пиеси за една, две и четири китари на Любен Хараламбиев. Композициите се отличават със своята самобитност, умело съчетаване на традиционни и модерни техники за китара. Поместените в изданието арпежи, гами и акорди имат за цел разширяване техническите умения на китаристите и развитие на ладовото им чувство. 

 

ЛЮБЕН ХАРАЛАМБИЕВ – МОРЯКЪТ, НА КОГОТО 
ДЪЛЖИМ „ДНИ НА КЛАСИЧЕСКАТА КИТАРА” 

Китарата, това е инструмент на виртуозността, под чиито звуци се ражда любов, омраза, страст и … традиционен празник! (Любен Хараламбиев)