Д-р Георги Харизанов – Пиеси за соло китара

        Сборникът „Пиеси за соло китара” от Георги Харизанов е от нов вид и представя автор с разнообразен опит, оригинални творчески търсения, богата инвенция и професионални инструментални умения. Без съмнение тези композиции представят ярко епохата XXI в., в която са създадени. Музикалният език осъществява синтез и взаимопроникване между утвърдени музикално-стилови направления като джаз, класика, авангард, фолклор. Тези тенденции намират пряко отражение в стилистичните особености и музикалната тъкан на създадените творби. Подробната апликатура в изданието е осъществена с вещина и свидетелства за високото ниво на владеене на инструмента от автора. Несложни на пръв поглед, творбите обхващат целия гриф и използват почти пълна гама от китарни техники. Пиесите са подходящи за обучение и могат да се използват за концертни изяви от широк кръг изпълнители и преподаватели с различен опит.

Доц. Стела Митева-Динкова

Пиеси за соло китара