Венцислав Павлов

Венцислав Василев Павлов е роден на 24.04.1969 г. във Варна. Класическа китара изучава при Любен Хараламбиев в СМУ (Национално училище по изкуствата) „Добри Христов“ – Варна, след което специализира при проф. Моника Рост, проф. Юрген Рост и проф. Томас Мюлер-Перинг във Висшето музикално училище „Франц Лист“ – Ваймар (Германия). В периода 1999 – 2002 г. получава допълнителна квалификация по китара и педагогика отново при Моника Рост. Паралелно с това изучава и лютня при проф. Зигрун Рихтер в Музикалната академия във Франкфурт на Майн (Германия).
Венцислав Павлов работи като преподавател по китара и лютня в гр. Ваймар (Германия) до 2019 година. Понастоящем е учител по китара в гр. Варна.