РЕГЛАМЕНТ

за участие в традиционен музикален фестивал

„Дни на класическата китара” – Варна

 

I група - участници до 4 клас включително. До 3 пиеси с максимално време за участие 6 минути

 

II група - участници до 8 клас включително. До 3 пиеси с максимално време за участие 10 минути

 

III група - участници до 12 клас включително. До 3 пиеси с максимално време за участие 12 минути

 

IV група – „Камерни ансамбли и оркестри”, максимално време за участие 12 минути

 

V група – „Сцена на солиста”, максимално време за участие 15 минути

 

Забележка 1: В „Сцена на солиста” участват изпълнители без ограничение на възрастта или изявени китаристи от останалите групи по преценка на организаторите на фестивала.

 

Забележка 2: В регламента е обявено максималното времетраене на изпълненията. По преценка на преподавателя участниците могат да представят и по-кратка програма.

 

Забележка 3: Организаторите и журито си запазват правото да прекъсват изпълнението на всеки участник, в случай че надвиши времето или не спазва регламента.