Награда „Любен Хараламбиев“

     

            Награда „Любен Хараламбиев“ за млад перспективен участник в Традиционен музикален фестивал „Дни на класическата китара“ – Варна е учредена през 2016 г. от Сдружение „Приятели на класическата китара“ – Варна. Тя е майсторска китара от варненския лютиер Яни Узунов.