Сдружение „Приятели на класическата китара“ – Варна

         Сдружение „Приятели на класическата китара” – Варна се учредява на 14.03.2013 г. и е естествено продължение на „Общество на китаристите”, учредено в началото на 90-те години на XX век във Варна. Основна цел на сдружението е развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество и музикалната култура сред младите хора. Учредителите обединяват усилията си за популяризиране на инструмента, както и за професионално израстване на преподавателите, повишаване на нивото на обучение, развитие на таланта и изпълнителското майсторство на учениците и подпомагане кариерното им развитие. Основните задачи на сдружението са да запази и да утвърди традиционния музикален фестивал „Дни на класическата китара” – Варна като ежегоден празник на изпълнителите на класическа китара в ученическа възраст. Да подпомага и оказва съдействие при предоставяне на безвъзмездна помощ за създаване, съхранение или популяризиране на произведения на културата и изкуството. Да организира, да съдейства и помага при организирането на майсторски класове по китара, семинари, конференции, изложения, конкурси и други публични образователни и творчески прояви. Да събира и съхранява нотна литература, фонотека, фототека и други печатни материали, свързани с китарата. Да съдейства и подпомага за реставриране и опазване на музикални инструменти, изложения на лютиери и производители. Да съдейства и подпомага издаването на книги, музикални школи, христоматии, методики и нотна литература за класическа китара, запис на аудио и видео материали и тиражирането им. Да насърчава обмени и обучение на млади хора, свързани с разработване и осъществяване на по-широк кръг от културни дейности за европейско сътрудничество в младежката сфера.